مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

ضرورت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مشاوران املاک

طبق توافق نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده با اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورخه 1389/6/29 در مورد چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مشاوران املاک، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوده دریافتی (حق کمیسیون) بنگاه های معاملات املاک در قبال ارائه خدمات تعیین گردید، همچنین مشاوران املاک از ابتدای مهرماه 1389 مکلف به اجرای قانون و دریافت مالیات و عوارض متعلقه از خریدار خدمات خواهند بود.در خصوص نوع صورت حساب (فاکتور) صادره، مشاوران املاک مجاز به استفاده از هریک از دو نوع صورتحساب فروش (حسب مورد) موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب توسط سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تقاضای خریدار خدمات خواهند بود.

صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS) چیست؟

صندوقی فروشگاهی مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزاری است که جهت صدور صورتحساب خرید کالا یا خدمات به مشتری و اعمال کنترل و حسابداری مکانیزه توسط فروشنده مورد استفاده قرار می گیرد.

ضرورت تجهیز دفاتر مشاوران املاک به سامانه صندوق فروش مکانیزه

در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص صاحبان مشاغل برای نصب راه اندازی واستفاده از سامانه صندوق فروشگاهی وهمچنین دستورالعمل مواد169و169مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 71 قانون نظام صنفی از ابتدای سال 93 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزاری فروشگاهی وصدور الکترنیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستوالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و169قانون مالیاتی کشور می باشد.

آیا مشاوران املاک ملزم به استفاده از برنامه خاصی می باشند؟

خیر، مشاوران املاک می توانند هر برنامه ای را که خود مایل باشند تهیه نموده و از آن استفاده نمایند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، باتوجه به اینکه این سازمان قصد ندارد برای هیچیک از شرکتهای تولید کننده نرم افزار در ارتباط با سامانه فروشگاهی تاییدیه صادر نماید، لذا استفاده از نرم افزار شرکت هایی که قابلیت تولید ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش مودیان که در بخش "صورت الکترونیکی معاملات" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی www.tax.gov.ir در دسترس می باشد - را دارند از نظر سازمان امور مالیاتی کشوربلامانع است.