اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان

رسول جهانگيری

03112664450

03112655966

www.etehadiyeamlak.ir

اصفهان - خیابان هشت بهشت شرقی، نرسیده به چهارراه پیروزی،سمت چپ،پلاک 313

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

مصوب مورخ 1380/5/23 کمیسیون نظارت شهرستان اصفهان

  1. برای معاملات تا مبلغ 60 میلیون تومان از هر طرف 25 صدم درصد (یک چهارم درصد) بعنوان حق المشاوره دریافت میگردد.
  2.  برای معاملات بیش از 60 میلیون تومان برای مبلغ مازاد بر 60 میلیون تومان از هر طرف نیم درصد بعنوان حق المشاوره دریافت میگردد.
  3. حداکثر سقف دریافتی حق المشاوره 5 میلیون ریال از هر طرف قرارداد خواهد بود
  4. حق المشاوره اجاره: یک سوم مبلغ اجاره بهاء یکماه از هر طرف
  5. حق المشاوره رهن هر یک میلیون تومان ده هزار تومان از هر طرف
  6. اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان حق الزحمه بازدید از مشتریان توسط واحدهای صنفی دفاتر مدشاوران معاملات املاک ممنوع میباشد.
     

محاسبه کارمزد مبایعه نامه