اتحادیه صنف مشاوران املاک شازند

بهروز علي بخشي

08624222552

08624223437

شازند - خ شهيد بهشتي

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ 92/12/19 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شازند نرخ خدمات معاملات زمین و مستغلات و اجاره بها صنف مشاورین املاک تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

1- خرید و فروش ملک از 1.000.000 تا 50.000.000 تومان مبلغ 100.000 تومان از هر طرف

2- خرید و فروش ملک از 50.000.000 تا 100.000.000 تومان مازاد بند یک به اضافه 45 صدم در صد از هر طرف دریافت گردد.

3- خرید و فروش ملک از 100.000.000 تا 200.000.000 تومان مازاد بند دو به اضافه 30 صدم در صد از هر طرف دریافت گردد.

4- خرید و فروش ملک از 200.000.000 تا 250.000.000 تومان مازاد بند دو سه  به اضافه 20 صدم در صد از هر طرف دریافت گردد.

5- خرید و فروش ملک مازاد  بر 250.000.000 تومان مازاد بند دو و سه و چهار  به اضافه 120 هزارم در صد از هر طرف دریافت گردد.

6- اجاره بها از 1 تومان تا 100.000 تومان از هر طرف 30 درصد

7- اجاره بها از 100.000 تومان تا 150.000 تومان از هر طرف 27 درصد

8- اجاره بها از 150.000 تومان تا 200.000 تومان از هر طرف 25 درصد

9- اجاره بها مازاد بر مبلغ 200.000 تومان از هر طرف 15 درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه