اتحادیه صنف مشاوران املاک شیراز

محمد قاسم تابنده

07112285201

07112285211

www.iranamlaak.org

شیراز - چهارراه اريا ابتداي خ ذکاء الملک شمالي

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

 بر اساس تصویب 61791/124 مورخ 1391/11/09 کمیسیون محترم نظارت و ابلاغیه مجمع محترم امور صنفی شهرستان شیراز نرخ خدمات معاملات به شرح ذیل اعلام می گردد.

الف) نرخ خدمات خرید و فروش املاک:

 1. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 15 میلیون تومان از هر طرف معامله 50 هزار تومان
 2. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 30میلیون تومان از هر طرف معامله 100 هزار تومان
 3.  حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 50 میلیون تومان از هر طرف معامله 130 هزار تومان
 4. حق  لزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 100 میلیون تومان از هر طرف معامله 180 هزار تومان
 5. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 150 میلیون تومان از هر طرف معامله 200 هزار تومان
 6. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 200 میلیون تومان از هر طرف معامله 220 هزار تومان
 7. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 300 میلیون تومان از هر طرف معامله 340 هزار تومان
 8. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 450 میلیون تومان از هر طرف معامله 400 هزار تومان
 9. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 550 میلیون تومان از هر طرف معامله 460 هزار تومان
 10. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 800 میلیون تومان از هر طرف معامله 500 هزار تومان
 11. حق الزحمه خرید و فروش معاملات تا سقف 1 میلییارد تومان از هر طرف معامله 625 هزار تومان
 12. حق الزحمه خرید و فروش معاملات از سقف 1 میلیارد تومان به بالا از هر طرف معامله 3 دهم درصد(هر میلیون 3 هزار تومان)

ب)نرخ خدمات رهن و اجاره:

 1. حق الزحمه اجاره به میزان 25 درصد اجاره یک ماه از هر طرف معامله
 2. 2-حق الزحمه رهن به ازاءهر یک میلیون تومان 5000 تومان از هر طرف معامله

محاسبه کارمزد مبایعه نامه