موقیت بر روی نقشه 

اتحادیه صنف مشاوران املاک تبریز

اسماعيل نعمتي

04134409507

04134409505

www.amlaktabriz.ir

تبریز - چهارراه لاله خیابان سالاری نبش خیابان کار و پیشه ساختمان پارلاق طبقه دوم

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاوران املاک تبریز مصوب جلسه مورخ 1390/11/9 کمسیون هیات عالی نظارت

الف: تعرفه خريد و فروش

  •  تا سقف 20 میلیون تومان 0.75% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 7500 تومان)
  • مازاد بر 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان 0.5% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 5000 تومان)
  • مازاد بر 100 میلیون تومان تا 300 میلیون تومان 0.3% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 3000 تومان)
  • مازاد بر 300 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان 0.2% ازهر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 2000 تومان)
  • مازاد بر 500 میلیون تومان 0.1% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 1000 تومان)

ب: تعرفه خدمات رهن

  • تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن 1% از هر طرف معامله تعيين شده است

ج: تعرفه خدمات اجاره

  • تعرفه خدمات اجاره يك سوم اجاره ماه اول از هر طرف معامله تعيين شده است. 

محاسبه کارمزد مبایعه نامه