اتحادیه صنف مشاوران املاک عباس آباد

مرتضی شلی

01154621056

01156624248

عباس آباد - عباس اباد خ امام جنب بانک مسکن

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

نرخ معاملات املاک طبق مصوبه 10/7/1391 کمیسیون نظارت شهرستان عباس آباد

1- کمیسیون معاملات املاک 75 صدم درصد از هر طرف

2- کمیسوین اجاره: یک چهار مبلغ اجاره بهای یک ماه از هر طرف

3- معاملات رهن از هر طرف یک چهارم اجاره بهای ماهیانه

محاسبه کارمزد مبایعه نامه