اتحادیه صنف مشاوران املاک کلاردشت

فرهاد کریمایی

www.eamkelardasht.org

کلاردشت - لاهو نبش خيابان خردپير طبقه اول

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

برابر مصوبه شماره 134/2112 مورخ 1381/12/7 کمیسیون محترم نظارت شهرستان چالوس، نرخ اجرت خدمات مشاورین املاک شهرستان کلاردشت به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- برای معاملات تا مبلغ 20 میلیون تومان 75 صدم درصد از هر طرف معامله

2- برای معاملات مازاد 20 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان 60 صدم درصد از هر طرف معامله

3- برای معاملات مازاد 40 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان 50 صدم درصد از هر طرف معامله

4- برای معاملات مازاد بر 80 میلیون تومان 25 صدم درصد از هر طرف معامله

5- کارمزد اجاره یک سوم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله

6- کارمزد رهن کامل 1 درصد رهن پرداخت شده

محاسبه کارمزد مبایعه نامه