اتحادیه صنف مشاوران املاک ساوجبلاغ

اکبر گنجی

02644237262

02644210053

ساوجبلاغ - هشگرد خ صدوقي روبه روي سازمان تامين اجتماعي ساختمان مجامع امور صنفي

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

باستناد نامه شماره 117/13/6126 مورخ 1377/9/3 از اداره محترم بازرگانی شهرستان ساوجبلاغ به شرح ذیل تصویب و مشاورین املاک موظف به نصب نرخ کارمزد در محل دفتر می باشند.
1- نرخ کارمزد مشاورین املاک از هر طرف معامله (خریدار – فروشنده) از هر طرف نیم درصد 0.5% دریافت می شود.
2- نرخ کارمزد اجاره بها پس از تنظیم قرارداد یک سوم مبلغ یک ماه وجه الاجاره از هر یک از طرفین دریافت می گردد.
توضیح اینکه هر یک از طرفین قرارداد (خریدار – فروشنده – موجر – مستأجر) پس از تنظیم قرارداد به هر دلیلی معامله را فسخ نمایند کمیسیون بنگاه از طرفین دریافت می شود.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه