اتحادیه صنف مشاوران املاک کرج

محمد قمي

02632546845

www.amlakekaraj.com

کرج - ميدان آزادگان بلوار امام رضا خ شاهد 2 پ 927

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

بر اساس مصوبه مورخه 1390/06/29 کمیسیون محترم نظارت بر سازمانهای صنفی و اداره بازرگانی، مجمع امور صنفی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه صنف مشاورین املاک کرج
حق العمل مشاورین املاک کرج مشروط به قانونی بودن مورد معامله به شرح ذیل اعلام می گردد.
1-برای معاملات املاک تا 50 میلیون تومان 150 هزار تومان از هر طرف دریافت گردد. (3 دهم درصد)
2-برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان 4 دهم درصد از هر طرف دریافت گردد.
3-برای معاملات املاک از 100 میلیون تومان به بالا به ازای هر یک میلیون تومان 2000 تومان علاوه بر 4 هم درصد از هر طرف دریافت گردد.
4-بابت اجاره بهای مکانهای مسکونی و تجاری یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف دریافت گردد.
5-بابت اجاره بهای مکانهای اداری، آموزشی، صنعتی و کشاوری یک پنجم اجاره ماهیانه از هر طرف دریافت گردد.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه