اتحادیه صنف مشاوران املاک قدس

احد خزائي

46834033

www.ghodsamlak.com

قدس - بلوار 45 متري انقلاب نبش خ دانش اموز پ5 ط2

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

احتراما نرخ خدمات و حق العمل(کمیسیون)مشاورین املاک مصوب هجدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قدس مورخه 26/11/1389 به شرح زیر اعلام می گردد.

  • بابت انجام هر گونه معامله خرید و فروش نیم درصد ثمن مورد معامله از هر یک از طرفین معامله دریافت گردد.
  • بابت اجاره، یک چهارم اجاره بهای یک ماه از هر طرف دریافت گردد.

توضیحات:

  1. اخذ کمیسیون و حق العمل توسط مشاورین املاک مشروط به قانونی بودن معامله است.
  2. بر اساس بررسی های به عمل آمده هر یکصد هزار تومان ودیعه قرض الحسنه مستاجر سه هزار تومان طبق عرف محاسبه می گردد.
  3. چنانچه قرار داد خرید و فروش یا رهن و اجاره و امثالهم توسط مشاورین املاک تهیه و تنظیم گردد هر یک از طرفین در صورت قانونی بودن قرارداد آن را فسخ نماید باید حق العمل مشاور املاک را بطور کامل (دوطرف قرارداد)طبق نرخ مصوب پرداخت نماید.
  4. حق العمل مشاورین املاک پس از تنظیم قرارداد باید پرداخت گردد و مشاورین املاک ملزم به ارائه رسید می باشد.
  5. در خصوص حق العمل معاوضه اعلام می گردد در صورتی که هر واحد مسکونی –تجاری و امثالهم بایکدیگر معاوضه انجام دهند به طور مثال اگر یک ملک ده میلیون تومانی با یک ملک 15 میلیون تومانی معاوضه شود.
  6. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مشاور املاک طبق تعرفه و مقررات بر عهده طرفین قرار داد می باشد.
  7. تذکر مهم: قانونی بودن معامله مشروط بر این است که ملک مورد معامله اعم از اجاره-خرید یا فروش متعلق به غیر نباشد و امضاء کنندگان قرار داد باید مدارک ملکی و شناسائی طرفین را کاملا برسی و از صحت آنها مطمئن گردد.

 

محاسبه کارمزد مبایعه نامه