اتحادیه صنف مشاوران املاک سمنان

ابراهيمي

02313330508

02313345122

www.amlaaksemnan.ir

سمنان - ميدان 7 تير مجمع امور صنفي

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

نرخ حق الزحمه دفاتر مشاورین املاک شهرستان سمنان مصوبه مورخ 1388/10/19 کمیسیون نظارت شهرستان سمنان

نرخ حق الزحمه خرید و فروش

  1.  مورد معامله تا مبلغ 20 میلیون تومان پنج در هزار از هر طرف معامله
  2.  مورد معامله مازاد بر 20 میلیون تومان تا 130 میلیون تومان سه در هزار مازاد بر ردیف 1 از هر طرف معامله
  3.  مورد معامله بالاتر از 130 میلیون تومان دو در هزار مازاد بر ردیفهای 1 و 2 از هر طرف معامله

نرخ حق الزحمه اجاره

  1. اجاره ملک یک چهارم کل اجاره ماهیانه از هر طرف

محاسبه کارمزد مبایعه نامه