موقیت بر روی نقشه 

اتحادیه صنف مشاوران املاک ایلام

اردشير حاتمی

08413341667

08413331227

ایلام - خیابان ايت الله حيدری (شادآباد) جنب هتل خلاش

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

1- کمیسیون خرید و فروش: از 1 میلیون تا 40 میلیون تومان 1% به صورت مساوی از طرفین
2- از 40 میلیون تا 100  میلیون تومان نیم درصد به صورت مساوی از طرفین
3- از 100 میلیون تومان با بالا 0.25% (بیست و پنج صدم درصد) به صورت مساوی از طرفین
4- کمیسیون اجاره: یک سوم کرایه ماه اول به صورت مساوی از طرفین
5- کمیسیون رهن: 1% به صورت مساوی از طرفین

محاسبه کارمزد مبایعه نامه