اتحادیه صنف مشاوران املاک همدان

محمد قديمي

08118283029

08118281070

www.eah.ir

همدان - بلوار ايت اله مدني 18 متري امير کبير روبه روي مدرسه حجه فروش

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

طبق مصوبه مورخ 8/3/1381 کمیسیون محترم نظارت اداره کل بازرگانی استان همدان کارمزد دریافتی واحدهای مشاورین املاک به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد .

خرید و فروش
الف : تا سقف 20 میلیون تومان نیم درصد از هر طرف معامله .
ب : از 20 میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد 25 صدم در صد از هر طرف معامله .
بطور مثال اگر خرید یا فروش ملکی 50 میلیون تومان باشد ، کارمزد بشرح ذیل محاسبه می گردد :
1 - برای 20 میلیون تومان اول هر کدام از طرفین یکصد هزار تومان باید پرداخت نمایند .
2 - برای 30 میلیون تومان الباقی هر کدام از طرفین معامله هفتاد و پنج هزار تومان باید پرداخت نمایند .
نتیجتاً هرکدام از طرفین معامله ( برای مثال فوق ) باید یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان کارمزد پرداخت نمایند .

ودیعه و اجاره
الف : مبلغ ودیعه پرداختی به موجر بر مبنای 3% محاسبه و به مبلغ اجاره اضافه می‌گردد .
ب : اجاره تا سقف 30 هزار تومان ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف .
پ : از 30 هزار تومان به بالا نسبت مازاد آن ، یک پنجم اجاره ماهیانه از هر طرف.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه