اتحادیه صنف مشاوران املاک زاهدان

غلام کوچيک زائی

05413239639

05413254588

زاهدان - خیابان مولوی، مولوی 23، پلاک 14، طبقه 1

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

اصلاحیه نرخنامه خدمات دفاتر مشاورین املاک و تهیه مسکن زاهدان

مصوب مورخ 93/6/12 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان زاهدان

1- تا مبلغ 100 میلیون تومان کارمزد به ازای هر یک میلیون توان 3800 تومان از هر طرف

2- از مبلغ 100 تا 200 میلیون تومان کارمزد به ازای هر یک میلیون تومان 2200 تومان از هر طرف مازاد بر بند فوق

3- از مبلغ 200 تا 400 میلیون تومان کارمزد به ازای هر یک میلیون تومان 1700 تومان از هر طرف مازاد بر بندهای فوق

4- از مبلغ 400 میلیون تومان به بالا کارمزد به ازای هر یک میلیون تومان 500 تومان از هر طرف مازاد بر بندهای فوق

 

کارمزد اجاره در کل 20 روز می باشد. (10 روز موجر – 10 روز مستاجر)

کارمزد خدمات معامله ی رهنی هر یک میلیون تومان 20000 تومان می باشد بر اساس 20 روز اجاره (10 روز موجر – 10 روز مستاجر)

محاسبه کارمزد مبایعه نامه