اتحادیه صنف مشاوران املاک کاشان

محمد مهدی دواتگران

03615578423

03615579320

www.eamkashan.com

کاشان - خیابان شهيد زيارتي روبروی فرمانداری

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

طبق مصوبه مورخ 1388/7/5  مجامع امور صنفی شهرستان کاشان نرخ خدمات مشاورین املاک به شرح ذیل اعلام میگردد.

1- اجرت حق المشاوره دریافتی معاملات هر 10.000.000 ریال کارمزد از هر طرف معاملا مبلغ 30.000 ریال
2- اجرت حق المشاوره اجاره کارمزد از هر طرف معامله یک سوم اجاره یکماه
3- اجرت حق المشاوره رهن برای هر 10.000.000  کار مزد از هر طرف معامله 100.000 ریال
4- حق الزحمه مشاورین حقوقی (ده درصد از مسئول واحد صنفی کمیسیون معاملات و ده درصد از خریدار و فروشنده بصورت مساوی به مشاور حقوقی واحد صنفی پرداخت گردد)

محاسبه کارمزد مبایعه نامه