افزایش ۱۴.۸ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پاییز / بیشترین رشد اجاره‌بها گریبانگیر شهرهای کوچک

افزایش ۱۴.۸ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پاییز / بیشترین رشد اجاره‌بها گریبانگیر شهرهای کوچک
10 بهم 1393

شاخص بهای مسکن در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 14.8 درصد، در شهرهای بزرگ 14.7 درصد، شهر‌های متوسط 13.6 درصد و شهرهای کوچک 19.3 درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در نه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد رشد نشان می‌دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش داشته است.

*شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌های مختلف کشور

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 8.1 درصد بود و استان‌های یزد با 7.3 درصد و فارس با 6.6 درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل 2.2 درصد بود و استان‌های سمنان با 2.5 درصد و قزوین با 2.8 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر 3.4 درصد بوده است.

*شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 160.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دواوزده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.5 درصد افزایش داشته است.

* شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 157.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 معادل 15.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

* شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 172.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.3 درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 معادل 20.7 درصد افزایش یافته است.
گروه‌های شهری     3 ماهه سوم 93 نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل     9 ماهه اول 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل     12 ماه منتهی به آذر 93 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 92

گروه‌های شهری 3 ماهه سوم 93 نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 9 ماهه اول 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 ماه منتهی به آذر 93 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 92
کل مناطق شهری 14.8 16.1 17.4
شهر‌های بزرگ 14.7 16.1 17.5
شهر‌های متوسط 13.6 14.8 15.8
شهر‌های کوچک 19.3 20.1 20.7

مطالب مرتبط

راهکار شکست رکود مسکن

راهکار شکست رکود مسکن

افزایش ۱۴.۸ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پاییز

افزایش ۱۴.۸ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پاییز

عوامل موثر در جهش قیمت مسکن

عوامل موثر در جهش قیمت مسکن

جزئیات معاملات مسکن در سه ماهه اخیر

جزئیات معاملات مسکن در سه ماهه اخیر

مسکن 30 درصد از درآمد هر ایرانی را می‌بلعد

مسکن 30 درصد از درآمد هر ایرانی را می‌بلعد

تغییر چهره تقاضای مسکن

تغییر چهره تقاضای مسکن