قیمت متوسط ۱۲ گروه از مصالح ساختمانی در نیمه اول ۹۳ افزایش یافت

قیمت متوسط ۱۲ گروه از مصالح ساختمانی در نیمه اول ۹۳ افزایش یافت
11 آبا 1393

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، از مجموع ۱۳ گروه مصالح ساختمانی در نیمه اول سال جاری ۱۲ گروه آن با افزایش قیمت روبرو بوده است.

گروه خاک مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگ‌های ریشه‌دار

براساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه‌ی اول 1393 در 3 گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ‌های ریشه‌دار» متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری، نسبت به دوره‌ی قبل افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه‌ها، «ماسه‌ی شسته‌ی دانه‌بندی شده» با 5.7 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و «ماسه‌ی بادی» با 2.5 درصد دارای کمترین افزایش قیمت بوده است.

در بین این سه گروه متوسط تمام قیمت‌ها نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ دو تیشه‌ی ریشه‌دار لاشتر» با 34.6 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «خاک رس طبیعی» با 3.1 درصد بوده است.

گروه سنگ‌های تخت پلاک

مقایسه‌ی متوسط قیمت اقلام دو گروه «سنگ‌های تخت پلاک» و نیمه‌ی اول 1393 با نیمه‌ی قبل، حاکی از افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام است. در بین اقلام این بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ پلاک صیقلی‌ تراورتن سفید ـ درجه یک» با 24.8 درصد بوده است و «پودر سنگ معمولی» با 6.9 درصد دارای کمترین افزایش متوسط قیمت در این گروه بوده است.

در این گروه مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی اول 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل، نشان‌دهنده‌ی افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام است که بیشترین افزایش مربوط به «سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید ـ درجه یک» با 57.7 درصد و کمترین افزایش مربوط به «پودر سنگ معمولی» با 24.4 درصد بوده است.

گروه اجر و سفال

با مقایسه‌ی اقلام گروه «آجر و سفال» در این دوره نسبت به دوره‌ی قبل، مشاهده می‌شود متوسط قیمت تمامی اقلام، افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر فشاری» با 17.7 درصد بوده است. «سفال کفشک فوندوله به ابعاد 2.5*13*4.5» با 2.9 درصد نیز دارای کمترین افزایش متوسط قیمت در این گروه بوده است.

در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی اول 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر ماشینی سوراخدار سفید 5.5 سنتی» با 49.0 درصد بوده است و «آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتی» نیز با 0.6 درصد دارای کمترین افزایش متوسط قیمت در این گروه بوده است.

گروه لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه

در گروه «لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه»، شاهد نوسان متوسط قیمت‌ها گاه به صورت افزایش و گاه به صورت کاهشی هستیم. بیشترین افزایش قیمت متوسط نسبت به دوره‌ی قبل مربوط «نبشی نمره 30» با 29.1 درصد و بیشترین کاهش قیمت متوسط مربوط به «تیرآهن نمره 30» با 37.9 درصد بوده است.

با مقایسه‌ی متوسط قیمت‌های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه‌ی مشابه سال قبل هم شاهد نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت‌ها هستیم. بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ناودانی نمره 18» با 41.5 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «تیرآهن نمره 30» با 41.5 درصد بوده است.

گروه میلگرد

در گروه «میلگرد»، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره‌ی قبل دارای افزایش بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «مفتول سیاه» با 24.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به «میلگرد ساده نمونه 18» با 0.3 درصد بوده است.

مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی اول 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل هم نشان‌دهنده‌ی کاهشی بودن متوسط قیمت تمامی اقلام به جز دو قلم است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «شبکه جوشی مثل فولادی با میلگرد آجدار» با 2.0 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد ساده‌ی نمونه 8» با 10.2 درصد بوده است.

گروه ورق‌های فلزی

در گروه «ورق‌های فلزی» متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم نسبت به دوره‌ی پیش دارای کاهش بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی‌متر» با 13.0 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنز تو خالی» با 47.2 درصد بوده است.

مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه‌ی اول 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک قلم در این گروه افزایش و سایر اقلام کاهش داشته است. «ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی‌متر» با 6.7 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و «پروفیل برنزی تو خالی» با 49.1 درصد دارای بیشترین کاهش قیمت بوده است.

گروه ورق‌های گالوانیزه

در گروه «ورق‌های گالوانیزه»، مقایسه‌ی متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره‌ی قبل و دوره‌ی مشابه سال قبل حاکی از افزایش قیمت تمامی اقلام آن به جز یک قلم است. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره‌ی قبل مربوط به «ورق گالوانیزه‌ی کرکره‌ای» با 2.7 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه» با 13.0 درصد بوده است.

بیشترین کاهش متوسط قیمت نسبت به دوره‌ی مشابه در سال قبل مربوط به «ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه» با 23.0 درصد و کمترین کاهش مربوط به «ورق گالوانیزه صف» با 12.8 درصد بوده است.

گروه قطعات پیش‌ساخته‌ی سیمانی و بتنی

در گروه «قطعات پیش‌ساخته‌ی سیمانی و بتنی» مقایسه‌ی متوسط قیمت اقلام در نیمه‌ی اول 1393 با نیمه‌ی قبل نشان می‌دهد که متوسط همه‌ی قیمت‌ها افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «لوله‌ی سیمانی معمولی نمره 15» با 40.7 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «کول سیمانی» با 19.0 درصد بوده است.

مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه‌ی اول 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که متوسط قیمت برخی اقلام دارای کاهش و برخی اقلام دارای افزایش بوده است که بیشترین کاهش به «لوله‌ی سیمانی معمولی نمونه 15» با 6.6 درصد و بیشترین افزایش به «کول سیمانی» با 17.3 درصد تعلق دارد.

گروه موزاییک

نتایج آمارگیری نیمه‌ی اول 1393 نمایانگر آن است که دو گروه «موزاییک»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره‌ی قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «موزاییک ایرانی آجدار برای فرش محوطه به ابعاد 30*30» با 47.6 درصد است. کمترین افزایش قیمت نیز با 18.2 درصد به «موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد 30*30» تعلق دارد.

مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه‌ی اول 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این گروه بیشترین افزایش مربوط به «موزاییک فرنگی با خرده‌سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره 5 به ابعاد 30*30» با 30.0 درصد و کمترین افزایش مربوط به «موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 30*30» با 5.3 درصد بوده‌اند.

گروه چوب مقایسه‌ی نتایج این آمارگیری با دوره‌ی پیش حاکی از آن است که در گروه «چوب»، «صلح ساخته‌شده‌ی چوبی» و «گروه قطعات پیش‌ساخته‌ی چوبی» تمامی اقلام دارای افزایش قیمت بوده‌اند. بیشترین افزایش قیمت در این سه گروه مربوط به «چوب چهار تراش ایرانی» با 59.3 درصد و کمترین افزایش مربوط به «تخته‌ نراد خارجی» با 5.6 درصد بوده است.

نتایج حاصل از آمارگیری در این سه گروه در نیمه‌ی اول 1393 نشان می‌دهد که متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل دارای افزایش بوده است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «تخته‌ی ایرانی به ابعاد 10*10» با 77.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به «تخته‌ی فولاد خارجی» با 19.4 درصد بوده است.

گروه‌های محصولات پلاستیکی، پوشش کف و دیوار

در گروه «محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار» متوسط قیمت تنها دو قلم دارای اطلاع بوده که تنها «کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ضخامت 1.5 میلیمتر به صورت تایل» در نیمه قبل دارای اطلاع بوده است و متوسط قیمت آن دارای 21.5 درصد افزایش بوده است.

گروه‌های مصالح پلاستیکی و لاستیکی

در گروه «صلح پلاستیکی و لاستیکی» متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم نسبت به دوره‌ی پیش افزایش داشته است، به نحوی که بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پلاستوفوم (یونولیت) 20 کیلوگرم در مترمکعب» با 28.9 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 3 میلی‌متر» با 2.4 درصد بوده است.

در مقایسه با نیمه‌ی مشابه سال قبل نیز بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پلاستوفوم (یونولیت) 20 کیلوگرم در مترمکعب» با 42.4 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 3 میلی متر» با 9.0 درصد بوده است.

گروه چتایی

نتایج آمارگیری نیمه‌ای اول 1393 نمایانگر آن است که در گروه «چتایی»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره‌ی قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی 7*40» با 8.3 درصد و کمترین افزایش متوسطه قیمت مربوط به «گونی چتایی 11*45» با 1.2 درصد است.

همچنین شاهد کاهش متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در این گروه نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل هستیم. در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی 7*40» با 8.3 درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی 11*45» با 1.2 درصد است.

همچنین شاهد کاهش متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در این گروه نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل هستیم. در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی 11*45» با 7.8 درصد و کمترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی 7*40» با 6.5 درصد بوده است.

در ادامه‌ این نشریه حداقل، حداکثر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی و دوره‌ی مورد بررسی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه‌ی قبل (نیمه‌ی دوم 1392) و نیمه‌ی مشابه سال قبل (نیمه‌ی اول 1392) بر حسب گروه‌های مختلف و جدول‌های 1 تا 11 ارائه شده است.

مطالب مرتبط

عوارض دوبله بر ساخت مسکن

عوارض دوبله بر ساخت مسکن

قیمت متوسط ۱۲ گروه از مصالح ساختمانی در نیمه اول ۹۳ افزایش یافت

قیمت متوسط ۱۲ گروه از مصالح ساختمانی در نیمه اول ۹۳ افزایش یافت

«سقوط‌آزاد» ساخت مسكن

«سقوط‌آزاد» ساخت مسكن

شیفت ساخت‌وساز به اراضی ذخیره

شیفت ساخت‌وساز به اراضی ذخیره

جزئیات مصوبه 7 بندی دولت برای تحریک بخش مسکن

جزئیات مصوبه 7 بندی دولت برای تحریک بخش مسکن

حمایت یک‌طرفه از بافت فرسوده

حمایت یک‌طرفه از بافت فرسوده