تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392
26 ارد 1393

با عنايت به اينكه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1392روز يكشنبه مورخ 31/01/93 مي باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

جهت تسهیل امور مؤدیان، كلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.
جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور كلیه كاركنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روزیكشنبه مورخ 31/01/93 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همكاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.
ضروری است همكاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاری اعلام شده برای ادارات كل و آمادگی كامل، نسبت به پشتیبانی كامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از كلیه ابعاد اقدام نمایند.
ادارات كل امور مالیاتی مكلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الكترونیكی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند.
لازم است مدیران كل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند كه به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممكن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه كلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

مطالب مرتبط

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

 نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی

تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی

توافق نامه مالیاتی اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

توافق نامه مالیاتی اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

پایه مالیات‌های بخش مسکن افزایش یافت

پایه مالیات‌های بخش مسکن افزایش یافت

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392